ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Световната организация за интелектуална собственост с нови услуги за потребителите

Уважаеми потребители,

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) съобщава, че Отделът за подпомагане на малките и средни предприятия ( МСП) и предприемачество към Департамента за развитите страни и сраните в преход е стартирал нов и изцяло актуализиран уебсайт относно интелектуалната собственост (ИС) и бизнеса. Страницата е достъпна на всичките шест езика на ООН и съдържа изключително полезна и практическа информация, като всеки, който проявява интерес, може да я посети.

Този сайт върви ръка за ръка с раздела относно ИС и значението ѝ за университетите и академичната общност

От СОИС представят и бета версия на нов инструмент, предназначен да подпомага МСП при извършване на базово определяне на техните активи в областта на ИС и използването и защитата на отделните обекти. Достъп до инструмента може да получите на сайта на СОИС.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg