ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проектът AfrIPI ще подкрепя план за сътрудничество в областта на интелектуалната собственост в Африка

На 7 септември AfrIPI - първият по рода си проект за сътрудничество в Африка, насочен към правата на обекти на интелектуална собственост - проведе първото заседание на своя Управителен комитет.

Партньорите по проекта - Африканската регионална организация за интелектуална собственост (ARIPO), Организацията Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), Комисията на Африканския съюз (AUC), Европейската комисия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ( СЕСИС /EUIPO) обсъдиха и одобриха цялостния план на новия проект и бъдещите дейности за следващите години.

Освен другите дейности, AfrIPI ще подкрепя регистрацията на географските означения в Африка и ЕС, разработването на насоки за интелектуална собственост за страните членки на OAPI и ARIPO и ще обучава експерти по интелектуална собственост относно международните правни рамки (като напр. Хагската спогодба – the Hague Agreement).

След като цялостния и годишните планове на AfrIPi бъдат одобрени, проектът ще подобри защитата и насърчаването на правата върху интелектуалната собственост в Африка, като по този начин ще допринесе за насърчаване на националните икономики, търговията и бизнеса в региона.

„Причината, поради която сътрудничеството е толкова важно, е, че правата върху интелектуалната собственост са тясно свързани с икономическото благосъстояние - по-специално устойчивото развитие, създаването на качествени работни места и на балансирани търговски условия. В една глобализирана икономика, особено с интернет, заобикалящ физическите граници, е от съществено значение правата на интелектуална собственост да се разбират по общ начин и да се защитават ”, каза Кристиан Аршамбо, изпълнителен директор на СЕСИС.

AfrIPI започва да функционира напълно през 2020 г. В продължение на четири години ще подкрепя Африканската континентална зона за свободна търговия (AfCFTA) и ще стимулира икономическа интеграция на континента.

AfrIPI е финансиран от Европейската комисия и СЕСИС и управляван от СЕСИС и има за цел да укрепи националните и регионалните институции за интелектуална собственост и системите за правоприлагане, като същевременно насърчава ползите от ИС за бизнеса и други икономически участници.

По този начин проектът ще засили сътрудничеството между Европейския съюз и Африка за по-нататъшно прилагане на всички аспекти на Африканската зона за свободна търговия, отнасящи се до интелектуалната собственост. От 2018 г. тази общоафриканска зона за свободна търговия е най-голямата в света по брой участващи страни от създаването на Световната търговска организация.

AfrIPI ще обърне специално внимание и на географските означения, като ще бъдат подкрепяни африканските географски означения, като напр. Cabrito de Tete и Penja Pepper, тъй като те допринасят за развитието на местните общности.

Можете да научите повече на новия уебсайт на AfrIPI:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg