ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

План за действие в областта на дигиталното образование

Европейската комисия инициира обществена консултация относно Плана за действие в областта на дигиталното образование.

Всички заинтересовани граждани и организации са поканени да вземат участие , като от особено значение е мнението на учени, преподаватели, служители в съответните ведомства, родители, представители на образователни институции и др.

Правителствени и неправителствени организации, както и представители на публичния сектор и индустрията също се приканват да отговорят на въпросника.

Целта на консултациятае свързана с дигитална трансформация на европейската икономика и общество като основен приоритет на Европейската комисия, очертан в стратегията „Европа, готова за цифровата ера“. Образованието и обучението играят ключова роля за постигането на тази цел и за гарантиране, че всеки в Европа може да живее, работи и процъфтява в дигиталната ера. Пандемията COVID-19 доведе до масово затваряне на училища и кампуси в опит да се ограничи разпространението на вируса. Засегнати бяха над 100 милиона ученици, студенти и преподаватели в Европа и по света. За да се гарантира продължаването на учебния процес, цифровите технологии навлязоха в безпрецедентен мащаб.

През септември 2020 г. ЕК възнамерява да актуализира своя „План за действие в областта на дигиталното образование“ и да работи допълнително за насърчаване на висококачествено и приобщаващо образование и обучение в ерата на цифровите технологии. Новият план за действие ще бъде важна част от плана за възстановяване „Следващото поколение на ЕС“ /Next Generation EU/, като подкрепя страните членки, образователните институции и гражданите в техните усилия да се справят с дигиталната променяна.

Комисията започва тази публична консултация, за да се увери, че новият План за действие в областта на цифровото образование е извлякъл поуки от опита по време на кризата, породена от COVID-19 и че подкрепя образованието и обучението чрез дългосрочната дигитална трансформация.

Консултациите ще търсят мнението на респондентите относно цялостното въздействие на провокирания от COVID-19 срив върху образователните системи, техните очаквания до края на кризата и в периода на възстановяване. Консултацията завършва с набор от въпроси относно визията на респондентите за дигиталното образование в Европа.

Лични данни и декларация за поверителност

Европейският съюз е ангажиран да защитава личните ви данни и правото на поверителност на информацията. Когато провеждаме публични консултации, ние се придържаме към политиката за „защита на лицата по отношение на обработването на лични данни от институциите на Общността“ въз основа на Регламент (ЕС) 2018/1725 относно обработката на лични данни от институциите на ЕС.

Въпросникът ще бъде наличен на всички езици на Европейския съюз от 9 юли.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg