ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД НА СЛУЖБАТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ за марката на ЕС

Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) изготви нов доклад, показващ прогресивния успех на марката на Европейския съюз (EUTM) през последното десетилетие. Настоящото издание надгражда и актуализира първия доклад, фокусиран на марките, публикуван през 2018 г.

Близо 1,27 милиона заявки за EUTM, съдържащи над 3,4 милиона класове стоки и услуги, са подадени от 2010 до 2019 г., което представлява годишен темп на растеж от 5,6% и общ темп на растеж от 63,1% при сравняване на обема на подаване за 2019 г. и 2010 г.

Търговската привлекателност на общия пазар на Европейския съюз се подчертава от присъствието на двете най-големи икономики в света (Съединените американски щати и Китайската народна република) в топ 10 на класацията на страните с най-много заявки за EUTM. Съединените щати заемат втора позиция като цяло, а Китай отбеляза забележителен растеж, който значително изпревари останалите 10 държави с най-много заявки. Делът на ЕС в общия брой заявки е паднал от 71,3% в началото на десетилетието до 64,7% през 2019 г., докато Китай се развива от малък играч през 2010 г. (1,4%) до третата по големина страна по произход на заявителите до края на десетилетието (9,5%).

Заявки за марки от ЕС и други региони на света, които търсят защита за електрически апарати и компютри и / или научни и технологични услуги, отбелязаха значително увеличение през последното десетилетие, докато заявките за марки на ЕС за стоки като дрехи, фармацевтични продукти, козметика и храни са нараствали с по-ниски темпове.

Подробна информация за обема заявки и нивото на заявяване на икономически най-силните държави, заявители и класове са включени в доклада.

Той предоставя информация и за свързани административни процедури, като експертиза, публикация, регистрация, опозиция, заличаване/отмяна и подновяване на регистрация.

Доклад на СЕСИС за марката на ЕС: Еволюция 2010-2019

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg