Дейности в изпълнение на програмата по Фонда за сътрудничество
В рамките на програмата на Фонда за сътрудничество на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на 01 и 02 юни 2017г. в хотел "Балкан" ще се проведат срещи и обучения по проектите „Мрежа за сътрудничество“ и „Сертифициране в областта на проектното менажиране“. В срещата на „Мрежа за сътрудничество“ участие ще вземат и представители от националните институции по интелектуална собственост на Румъния, Словакия и Финландия.
С това посещение Патентното ведомство ще започне и изпълнението на дейността „Езикова проверка“. По своята същност това представлява проверка за значение на български език на словните елементи на търговските марки, подавани в EUIPO.
Проектът за сертифициране е дейност, в която Патентното ведомство вече участва. С него служители на националните ведомства ще бъдат обучени за ръководители на проекти, като в края на обучението те ще трябва успешно да положат изпит по методология за управление на проекти в контролирана среда - PRINCE2. Тя обхваща управлението, контрола и организацията на един проект.