Регионален семинар, посветен на географските означения.

Световната организация за интелектуална собственост и Патентното ведомство на Република България организират двудневен регионален семинар на тема  “Закрила на географските означения: Лисабонската система и други правни средства за защита”, организиран от

Семинарът ще се проведе от 09.30 часа на 24 и 25 ноември 2016 г. във Витоша парк хотел, Голяма конферентна зала, ет.2, ул."Росарио" №1, София.

Семинарът, на който са поканени участници от още 9 държави от Източна Европа,  има за цел обмяна на информация в областта на закрилата на географските означения и различните възможности за защита на продукти със специфични качества, както и споделяне на най-добри практики от целия свят при управлението им. Събитието ще бъде от полза за производители на традиционни продукти, характерни за отделни райони в страната, тъй като ще представи практическия ефект от използването на географските означения като пазарен инструмент и начина, по който може да бъде получена  закрила.

Темите, които ще се разискват по време на семинара, ще бъдат представени от водещи специалисти от целия свят. 

Такси за участие в семинара не се дължат.

Всеки, който желае може да заяви участие в семинара до 22.11.2016 г. като попълни приложената регистрационна форма и я изпрати на посочените в нея контакти.

Регистрацията на участници  ще продължи до запълване на местата.
 
Предварителна програма на семинара
Регистрационна форма