Ден на интелектуалната собственост в Софийските университети

В седмицата от 4 до 8 април 2016 г. Патентното ведомство на Република България, в сътрудничество с Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост проведе Дни на интелектуалната собственост в пет столични университета – Техническия, Химикотехнологическия и  металургичен, Минно-геоложкия, Лесотехническия университети и Националната спортна академия.
Събитията, провеждани от двете ведомства имат за цел популяризиране на системата за закрила на интелектуалната собственост сред академичната общност. През този дни експерти от Патентното ведомство правиха кратко представяне на същността, начина на функциониране и предимствата от използването на системата за правна закрила на обектите на интелектуална собственост и вредите от разпространение на фалшиви и пиратски стоки.
Едновременно с това в университетите беше разположен щанд, където се даваше информация за обектите на интелектуалната собственост,   демонстрираха се електронни бази данни, в които могат да се търсят изобретения, промишлени дизайни, търговски марки. На студентите бяха предоставяни материали, посветени на интелектуалната собственост, специално разработени за случая.

dsc03620_qdsc03752_q