Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

По предложение на Министерството на икономиката е преработен проектът на Закон за представителите по индустриална собственост. Основната промяна е свързана с отпадане на предвиденото  в законопроекта задължително членство в Камарата.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове публикуваме изготвения законопроект и мотивите към него за предложения и становища на заинтересованите лица.
Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 03.06.2015 г. на електронна поща   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.