Практическа среща в Пловдив, посветена на електронните услуги за марки

Разработените тази година дванадесет електронни услуги в областта на марките бяха демонстрирани вчера от експерти от Патентното ведомство в Пловдив. Представители на дребния и среден бизнес, маркопритежатели, студенти по право и икономика, представители по индустриална собственост и юристи се запознаха с възможностите за подаване по електронен път на искания за подновяване на регистрация, промяна на име и/или адрес на заявител или притежател, прехвърляне на права, вписвания на лицензионни договори, както и да подадат опозиции и възражения или искания за отменяне или заличаване на регистрация.

 

Участниците в събитието бяха първите, пред които бяха представени и електронните искания за вписване на особен залог, обезпечителна мярка, отказ от право, ограничаване на стоки/услуги, чието разработване и тестване приключи буквално дни преди срещата.

По време на срещата бяха демонстрирани и по-ранно създадените електронни инструменти - заявяване на марки и на дизайни, TM View и DesignView, ТMclass, както и Общият инструмент за сходство на стоки и услуги и Стандарти за качество.

Всички инструменти са част от програмата на Фонда за сътрудничество, ръководен и финансиран от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) с цел модернизиране на националните ведомства, работещи в областта на марките и дизайните, и предоставяне на възможност потребителите сами да черпят разнообразна информация и да управляват  интересите си, свързани с правата и върху тези обекти на индустриалната собственост.

Електронните услуги са разработени с унифициран, лесен и достъпен интерфейс, който потребителите и сами биха могли да овладеят, но демонстрациите по време на практическите срещи целят да поддържат връзката с потребителите и чрез живия контакт да се установява дали и къде предлаганите от ведомството електронни услуги се нуждаят от промяна и подобрение.

От старта на първите електронни услуги – електронното заявяване на марки и електронно заявяване  на дизайни, измина една година и статистиката показа, че те са добре приети от потребителите. През последните месеци броят на подадените заявки за регистрация на марки по електронен път надвишава 45%.   Удобството, икономията на време и избягването на продължителна размяна на кореспонденция с Патентното ведомство се оказват сериозен стимул пред заявителите, което окуражава експертите от ведомството да продължават с разработването на нови електронни инструменти.  През следващата година се предвижда да бъдат пуснати on-line допълнителни електронни услуги, които ще обслужват заявителите и притежателите на  дизайни.

Практическата среща в Пловдив беше последната дейност от заложените за 2014 г. в Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и OHIM. През изтеклата година мероприятията бяха изцяло посветени на популяризирането по различни начини на електронните услуги, разработени в рамките на Фонда за сътрудничество - чрез публикации в електронни медии, издаване на брошури и организиране на  срещи между експертите и потребителите на услугите за марки и дизайни.

dsc01877