Семинар „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на МСП в Европа "
На 29 октомври 2014 в Представителството на Европейската комисия в София беше проведен семинар на тема „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на Малките и средни предприятия (МСП) в Европа”, организиран от Патентното ведомство на Република България (ПВ) със съдействието на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, национален координатор на 14 български звена в Enterprise Europe Network (EEN) – Европейска информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса. Семинарът имаше за цел да представи пред аудиторията, състояща се от представители на МСП, специалисти по интелектуална собственост и технологичен трансфер, резултатите от изпълнението на проекта IPorta с мото „Достъпна в Европейския съюз интелектуална собственост” (EU Accessible Intellectual Property), с период на изпълнение 16 декември 2011 – 15 декември 2014. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия и 25 европейски национални ведомства по интелектуална собственост (ИС). По време на семинара бяха представени създадените по време на проекта информационните продукти за повишаване на компетентността на МСП, както и на партньорите на ПВ в областта на интелектуалната собственост.
Във връзка с проекта беше представена интересна и полезна информация относно актуални финансови и административно-правни аспекти в процеса на придобиване, управление и упражняване на права върху ИС, относно административно-наказателна отговорност при нарушения на права върху интелектуална собственост, както и относно технологичния трансфер и комерсиализирането на продукти на интелектуалната собственост и мерки за подпомагане на МСП в областта на ИС.
Представена беше подробна информация за новите електронни услуги на ПВ за марки и промишлени дизайни.

Аудиторията беше запозната с ролята на EEN в подкрепа на конкурентоспособността на МСП.

Г-н Саймън Чийтъм от IPR Helpdesk за МСП от Китай и страните от Югоизточна Азия представи интересна и практична информация за защитата на интелектуалната собственост на българските и европейските МСП в тази част на света.

След оживена дискусия по засегнатите теми, семинарът беше закрит от, посрещнатия с интерес и уважение от аудиторията, проф. Камен Веселинов, И.Д. председател на ПВ, който сподели международен опит в областта на повишаване на конкурентоспособността на МСП.

 

20141029_100104_1

 

29102014184

  

sam_05241

 

 

sam_0529

 

sam_0525_1
20141029_104614
   
sam_0527_1