„Дни на отворените врати” в Патентното ведомство

На 24 и 25 ноември 2014 г. Патентното ведомство организира „Дни на отворените врати”, по време на които ще бъдат представени новите електронни услуги в областта на марките, които от 03.11.2014г. са на разположение на потребителите, желаещи да подадат  искания за подновяване на регистрация, промяна на име и/или адрес на заявител или притежател, прехвърляне на права, вписвания на лицензионни договори, както и да подадат опозиции и възражения или искания за отменяне или заличаване на регистрация.

Модулите за електронни услуги са създадени в рамките на Фонда за сътрудничество на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) и ведомствата по индустриална собственост на държавите членки на Европейския съюз. Новите електронни услуги ще улеснят потребителите, като им спестят време и им помогнат да попълнят правилно и изчерпателно необходимите данни.

Събитието се организира от Патентното ведомство на Република България, съвместно с   OHIM в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на държавите  -  членки на ЕС.

През тези два дни експерти от Патентното ведомство, участвали в изработването на електронните услуги, ще демонстрират модулите,  ще отговарят на въпроси на участниците и ще събират мнения и препоръки за подобряването им.

Демонстрациите на модулите са предназначени за всички, които желаят да се запознаят с новите електронни услуги или с тези, които вече са на разположение на потребителите:  Портала за марки и дизайни; Електронния инструмент за заявяване на марки, Електронния инструмент за заявяване на промишлени дизайни,  TM View, DesignView, ТMclass,  Общя инструмент за сходство на стоки и услуги, Стандарти за качество.

Входът е свободен, не се изисква предварителна регистрация и всеки, който проявява интерес, може да посети събитието в удобно от него време между 9 и 17 часа на 24 или 25 ноември 2014 г. в залата на първия етаж до Регистратурата на Патентното ведомство  на адрес бул. „Г. М. Димитров” 52 Б, София.