Проект 12-32-4/23.11.2012г.
 Наръчници и ръководства.
 
Електронно заявяване на марки.
Електронно заявяване на патенти.
Електронно заявяване на дизайни.

Брошура електронни услуги.
Ръководство IPAS Марки.
Ръководство IPAS Патенти и Дизайни.
Ръководство Общи принципи и регистратура.