Продължават дните на "Отворените врати"
И днес,  17 октомври  експертите на Патентното ведомство са на разположение на клиентите  си, за да им демонстрират нови електронни услуги, които до края на тази година ще започнат да обслужват притежателите и заявители на марки.

Електронните модули, които са разработени с експертната и финансова помощ на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) ще  спестяват време и административни трудности при подаване на искания, свързани с марките - за подновяване на регистрацията, прехвърляне на правото, промяна на името и/или адреса на притежател/заявител, вписване на лицензионен договор, отменяне и заличаване на регистрацията, както и за подаване на опозиции и възражения срещу регистрация.

Практическата среща е посрещната с интерес от представители на бизнеса, които оценяват демонстрираните електронни модули като полезни и изразяват увереността си, че ще ги използват в бъдеще, тъй като така улесняват достъпа си до услугите на Патентното ведомство.

Представители по индустриална собственост, които също побързаха да се запознаят с новите електронни възможности, предлагани от Патентното ведомство,   споделят, че е голямо удобство да извършват всички действия по марките на клиентите си по електронен път. Освен това са на мнение, че опростеният начин, по който се работи с новите инструменти, ще им спестява време.

Реалното въвеждане на новите електронни услуги в практиката ще започне поетапно от началото на месец ноември и ще приключи до края на годината, като от понеделник – 20 октомври, започва тестването им от потребителите.

Срещата се организира съвместно с OHIM в изпълнение на Програмата за техническо сътрудничество с националните ведомства на държаните членки на ЕС.

dsc01556_1

  dsc01568_1