Златна книга

За поредна година като израз на оценка, почит и обществено признание към авторите на открития и на изобретения с високи научни и творчески постижения Патентно ведомство на Република България очаква предложения за постиженията на изтъкнати изобретатели от различните организации за вписване на техните имена в „Златната книга на откривателите и изобретателите” , учредена от 1981 г. Съгласно статута на Златната книга предложенията за вписвания се правят от стопански, научни и обществени организации

Във връзка с това, най-късно до 15.09.2014 г. се очакват предложения, придружени с подробни справки за постиженията на изтъкнати изобретатели на адрес: бул. Г. М. Димитров 52Б, София 1040 (за Румяна Николова – тел. 02/9701314, e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ).
Прецизирането и решението по предоставените предложения за вписване в Златната книга се извършва от специално назначена за целта комисия, назначена със заповед на Председателя на Патентното ведомство.

Справка образец