Конференция за професионалисти по патентно право - ЕПВ, Хага

Европейската патентна академия и Европейското патентно ведомство организират Конференция за професионалисти по патентно право на 8 и 9-ти октомври 2014 г., Хага.

Съставите по жалби на ЕПВ имат влиятелен глас в Европа, когато става въпрос за тълкуване на патентното право. Те ще представят уникален поглед върху тяхната практика и ключови решения.
Събитието, което се организира за първи път в Хага, предоставя изключителната възможност да се срещнат председатели, членове на съставите по жалби с юридическа и техническа квалификация, както и председателя на разширения състав по жалби. Дискусиите ще са върху късно подадените молби, яснота и достатъчност на разкриване. Разглежданите области на техниката ще бъдат компютърно приложимите изобретения и за първи път - терапевтични и хирургични методи. Семинарът е насочен основно към патентни представители, съдии и служители в националните патентни ведомства с минимум 3-4 години опит в областта на патентите.
Краен срок и условия за регистрация, програма и друга необходима информация за участие може да намерите на www.epo.org/boa-conference.