Валя Бабалева е назначена за заместник - председател на Патентното ведомство

На 2 юни 2014 г., Валя Бабалева бе назначена за заместник-председател на Патентното ведомство на Република България.

Валя Бабалева е завършила специалност „Електронна техника и технологии” в Технически университет – София. Има следдипломни квалификации в Икономическия университет - Варна и в Техническия университет – София, където е придобила професионална квалификация в областта на правната закрила на интелектуалната собственост.

В периода 1993 – 2003 г. е работила в частния сектор.

От 2004 г. е служител на Патентното ведомство като експерт и държавен експерт в дирекция „Изобретения, полезни модели и промишлени дизайни”и отдел „Информационни технологии, внедряване и поддръжка”.

Владее английски и руски език.