Делегация от СОИС посети Патентното ведомство

Делегация от Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/, водена от Антонина Стоянова, служител в отдел „Развити държави и държави в преход”, се срещна с председателя на Патентното ведомство Таня Найденова и ръководителите на звена.

Темата на разговорите бе изготвянето на Национална стратегия за интелектуалната собственост. Срещата се проведе съгласно програмата на посещението на делегацията от СОИС, чийто домакин от българска страна бе вицепремиерът Даниела Бобева.

Г-н Рон Мърчант, член на делегацията, консултант по проекта за изготвянето на Национална стратегия за интелектуална собственост и бивш ръководител на Агенцията за интелектуална собственост на Обединеното кралство, сподели опита си за изработването на стратегически документи като този, мотивира причините, които изискват това и представи работен план за изготвянето му.

Делегацията от СОИС осъществи и поредица от срещи с представители на Министерство на културата, Министерство на икономиката и енергетиката, Съвета за защита на интелектуалната собственост, председателстван от Министъра на културата, Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните предприятия, Министерство на образованието.

В резултат на срещите бе договорено изготвянето на новия стратегически документ, който ще бъде краткосрочен, максимално конкретен и ще насърчава иновациите.

Таня Найденова предложи реформиране на Патентното ведомство и лансира идеята за преобразуването му в Агенция за интелектуална собственост. По-голямата самостоятелност на ведомството и възможността част от приходите му да бъдат на негово разположение за укрепване на институцията и насърчаване иновативността на българския бизнес е една от първите задачи на Председателя му, която е в унисон с извършените реформи в службите за закрила на индустриалната собственост в Централна и Югоизточна Европа.

DSC01325

DSC01326