Дизайн на ЕС - бази данни

RCD - ONLINE
 - достъп до информация за дизайни на Общността

EUROLOCARNO: http://oami.europa.eu/search/eurolocarno/la/en_el_search.cfm - търсене по класификацията от Локарно
 
DisignView