Дизайн на ЕС - нормативна уредба

СБОРНИК "Нормативни документи в областта на марката и дизайна на Общността"  (Collection of legislation in the field of Community Trade Marks and Designs)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002
 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на ЕС
РЕГЛАМЕНТ № 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на ЕС
ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на промишлени дизайни


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2869/95
 от 13 декември 1995 година относно таксите, събирани от Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO)