Подготвен и проект на Наредба за разглеждане на споровете по ЗМГО и ЗПД
В изпълнение на разпоредбите на чл.42, ал.4 от ЗМГО и чл.41, ал.4 от ЗПД Патентното ведомство изготви проект на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения и Закона за промишления дизайн.
Целта на Наредбата е да се регламентира процедурата в Патентното ведомство, през която преминават жалбите срещу решенията на експертизните отдели по заявки за регистрация на марки и промишлени дизайни, решенията, постановени по подадени опозиции срещу регистрация на марка, както и процедурата, свързана с разглеждането на искания за отмяна или заличаване на регистрацията на марки и промишлени дизайни.
Бележки и предложения по проекта могат да се правят в срок до 18.07.2011 г. на e-mail адрес This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ”.