Днес започва семинарът за системите на марката и дизайна на ЕС

Днес, в 13.30 ч., в сградата на Съюза на изобретателите в България, София, започва семинарът за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Съюза на изобретателите в България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство.

Съгласно обявената програма на семинара, той ще бъде открит от председателя на Патентно ведомство Костадин Манев и председателя на Управителния съвет на Съюза на изобретателите в България д-р инж. Марио Христов. Сред лекторите на семинара са заместник-председателят на Патентно ведомство Анка Червенкова, началникът на отдел „Опозиция” в дирекция „Марки и географски означения” на Патентно ведомство Емил Димитров, експерти от институцията.
Основната цел на семинара е популяризиране на системата за закрила на марка и дизайн на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал.Паралелно с провеждането на събитието ще бъде отбелязан и Световният ден на интелектуалната собственост – 26 април.