ГО - класификация

Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки
(Ницска класификация)

10-та редакция, в сила от 1 януари 2012 г.


Заглавия на класовете

Списък на класовете с обяснителни бележки

Азбучен указател на стоките

Азбучен указател на услугите

Списък на стоките по класове

Клас 01      Клас 06      Клас 11      Клас 16       Клас 21      Клас 26      Клас 31

Клас 02      Клас 07      Клас 12      Клас 17       Клас 22      Клас 27      Клас 32

Клас 03      Клас 08      Клас 13      Клас 18       Клас 23      Клас 28      Клас 33

Клас 04      Клас 09      Клас 14      Клас 19       Клас 24      Клас 29      Клас 34

Клас 05      Клас 10      Клас 15     Клас 20        Клас 25      Клас 30 
     

Списък на услугите по класове

Клас 35 - Клас 45
 

Файловете са в PDF формат