Приключи посещението на председателя на Европейското патентно ведомство

Днес, 02 март 2011 г., приключи официалното посещение на председателя на Европейското патентно ведомство Беноа Батистели. След вчерашните интензивни срещи, проведени с ректорите на различни български университети, научно-технически организации и представители на бизнеса, както и срещата с министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, днес визитата на г-н Батистели продължи при засилен медиен интерес.

Тази сутрин, в жълтата зала на хотел Радисън, г-н Батистели и председателят на Патентно ведомство на Република България Костадин Манев се срещнаха с журналисти и отговориха на въпроси относно ролята и мястото на Европейското патентно ведомство и за бъдещето на европейската патентна система.

Официалната част от визитата завърши със среща, организирана по покана на председателя на Българската академия на науките, акад. Никола Съботинов.
Акад. Съботинов запозна своите гости с реформата, извършена в Българската академия на науките, нейната отлична международна оценка  и финансовите проблеми, пред които Академията е изправена. На срещата бяха проведени разговори относно европейската патентна система и нейното развитие, стратегическата роля на Европейското патентно ведомство в този процес, както и влиянието на промените в европейската патентна система върху европейската и националната политика и икономика.

sdc10156sdc10162


sdc10206sdc10167