Започна посещението на президента на ЕПВ в София

В първите часове след пристигането в София, г-н Батистели, президент на Европейското патентно ведомство, и придружаващата го делегация в състав г-н Жил Рекена, г-н Георг Артелсмайер и г-жа Патриция Биани посетиха Патентното ведомство на Република България, където се срещнаха с ръководния му състав. Високопоставеният гост беше сърдечно приветстван от председателя на Патентното ведомство Костадин Манев. В отговор г-н Батистели изрази своето задоволство от първото си посещение в България в качеството си на президент на Европейското патентно ведомство и надежда за продължаване и задълбочаване на доброто сътрудничество между двете институции в рамките на Европейската патентна мрежа.

През първия ден от официалното посещение на г-н Беноа Батистели в България, в Центъра за интелектуална собственост към Университета за национално и световно стопанство, се проведе и среща с ректори на висши учебни заведения, ръководители на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Съюза на изобретателите в България и Федерацията на научно-техническите съюзи, по време на която президентът на Европейското патентно ведомство изнесе лекция на тема ”Изграждането на единна европейска патентна система – тенденции и предизвикателства” и се подписа в почетната книга на Центъра по интелектуална собственост.