39-то Международно изложение за изобретения

В периода 6-10 април 2011 г. в град Женева, под патронажа на Швейцарското федерално правителство, град Женева и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) ще се проведе Международното изложение за изобретения.

С повече от 750 изложители от 45 страни и 60 000 посетители, то е най-голямото и важно изложение в света, посветено изключително на иновациите.
Целта на специализираната международна изложба е да се даде шанс на изобретатели, производители, университети, частни и държавни изследователски институти и други да покажат своите постижения в различни области и да намерят пазар за реализацията им. Всяка година се представят 1 000 нови изобретения.
Всяка година се присъжда една голямата награда (Grand prix) на изложбата и 54 специални награди, с което се дава възможност на всяко едно изобретение да бъде призната веднага реалната му стойност.