Партньорство между Европа и Мароко в полза на патентната система

От Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщиха, че в края на декември тази година Ахмед Реда Чами, министър на промишлеността, търговията и новите технологии на Мароко, и Беноа Батистели, президент на ЕПВ, са подписали споразумение за валидизиране на Европейските патенти в Мароко. То ще влезе в сила след ратифицирането му и приемането от Парламента на Мароко на необходимото законодателство за прилагането му.

Съгласно подписаното споразумение, което е първо по рода си, заявителите ще могат да валидизират в Мароко техните европейски патентни заявки и издадените от ЕПВ патенти, въпреки че страната не се е присъединила към Европейската патентна конвенция и няма споразумение по този повод с Европейската патентна организация. Заявките и патентите, валидизирани в Мароко, ще имат същата правна сила, както тези в посочените също от заявителя страни - членки на Европейската патентна организация. Понастоящем европейските патенти могат да бъдат валидизирани в четиридесет европейски държави.
Споразумението, което подчертава водещата роля на ЕПВ в изграждането на балансирана международна патентна система, и решителността на Мароко да развие амбициозна иновационна политика ще благоприятстват технологичния трансфер между Европа и Мароко.
ЕПВ и Мароканското ведомство за индустриална и търговска собственост /ОМРІС/ са подписали също споразумение за двустранно сътрудничество и за техническа взаимопомощ, което предоставя на ОМРІС достъп до услугата EPOQUE Net за ползване на научната и техническа документация на ЕПВ. Това дава възможност за изготвяне на доклади от проучване по мароканските патентни заявки, както и на становища за тяхната патентоспособност. Информацията ще бъде много полезна за бизнеса в Мароко.