Завърши Кръглата маса по въпросите на патентоването в областта на автоматизираните системи

Вчера, 8 декември, в Патентно ведомство се проведе Кръгла маса по въпросите на патентоването в областта на автоматизираните и роботизирани системи. Тя бе организирана от Европейската патентна академия и българското Патентно ведомство и срещна интереса на български компании, работещи в тази област, на специалисти от научноизследователски звена в ТУ-София и УНСС, БАН, както и на представители по индустриална собственост.

Кръглата маса протече в две части, като в първата лекторите от българското и Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ се спряха на различни аспекти на патентоването на изобретения в областта на компютърното управление на автоматизирани и роботизирани системи, включително правната рамка, проучванията и експертизата на заявките.
Срещата продължи с дискусия по конкретни заявки за патенти за изобретения, разглеждани в момента от гостуващите европейски патентни експерти.
Кръглата маса беше закрита от Флориан Андерс, главен директор в ЕПВ, и представителя на Европейската патентна академия Харалд Пихлхьофер, които изказаха задоволството си от проведените двудневни срещи, обучение и дискусии и специално от срещата между патентни експерти от двете ведомства и представители на индустрията, научноизследователския сектор и представители по индустриална собственост. От името на Европейската патентна академия беше отправена препоръка всички желаещи да научат повече за патентната система, вкл. преподавателите в тази област, да се възползват от разработеното от нейни специалисти учебно помагало за патенти - Patent teaching kit, което е достъпно на сайта на Академията, като, при поискване, може да бъде предоставено и копие от него.