Кръгла маса по въпросите на патентоването в областта на автоматизираните и роботизирани системи

Посещението на експерти от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) продължава днес, 8 декември 2010 г., с кръгла маса, която ще се проведе в Патентно ведомство, с участието на български фирми от областта на автоматизираните и роботизирани системи, представители на технически университети, научноизследователския сектор и БАН, Патентно ведомство и представители по индустриална собственост, работещи в тази област.

round_table2round_table1