Завърши срещата на патентни експерти от ЕПВ и БПВ

Завърши срещата на патентни експерти от българското и Европейското патентно ведомство /ЕПВ/, работещи в областта на компютърното управление на автоматизирани и роботизирани системи, която се проведе днес в Патентно ведомство.

През втората част на срещата бяха разгледани въпросите на закрилата в Европа на приложими в компютрите изобретения и категориите претенции в тази връзка, както и един от ключовите за ЕПВ проекти за повишаване качеството на експертиза и на издадените защитни документи с достатъчно високо изобретателско ниво, така че да отговорят на интересите на обществото.
В края на срещата председателят на Патентно ведомство Костадин Манев подари на Главния директор „Телекомуникации” в ЕПВ Флориан Андерс копие от първото издадено у нас авторско свидетелство.
Днес, 08 декември, с начало 9.00 ч., в Патентно ведомство предстои провеждането на кръгла маса с участието на патентните експерти от ЕПВ и представители на български фирми, работещи в областта на автоматизираните и роботизирани системи, представители на университети, научноизследователския сектор, асоциации, служители на Ведомството и представители по индустриална собственост в тази сфера.

epo_examiners_5
 
Интервюто с председателя на Патентното ведомство Костадин Манев във връзка със срещата, дадено за агенция "Фокус".