Второто национално изложение за изобретения и иновации
            Днес, 12 ноември 2010г. е последният ден от Второто национално изложение за изобретения и иновации, което се провежда в Националния дом на техниката в София. 
            Програмата предвижда да бъде проведен семинар на Патентно ведомство, с лектори експерти от дирекциите за изобретения, полезни модели и промишлени дизайни и марки и географски означения, които ще запознаят участниците с основните моменти в промените на Закона за марките и географските означения и Закона за промишления дизайн.          
            Изложението ще завърши с награждаване на участниците, което е нов момент в концепцията за организирането му.