Започна второто национално изложение за изобретения и иновации

           Патентно ведомство е съорганизатор на започналото днес, 10 ноември, в Националния дом на техниката в София, Второ национално изложение за изобретения и иновации. То се провежда под мотото „Изобретения, водещи до иновации” и е организирано от Съюза на изобретателите в България и Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/. 

           Изложението бе открито от Марио Христов, член на Управителния съвет и секретар на Съюза на изобретателите в България, който подчерта, че това е второто му издание, като тази година има 33 участници с 39 новости, хрумвания и решения, за някои от които има издадени и защитни документи. Новост в Изложението е състезанието между участниците – изобретатели, новатори  и селекционери, най-добрите от които ще бъдат наградени. Друга новост на тазгодишното издание е, че в него участват както автори на обекти на индустриалната, така и на интелектуалната собственост. Значението на тази проява се подчертава и от факта, че иновациите са един от първите три приоритета на правителството като фактори за успеха на съвременната икономика, подчерта Марио Христов.

           Приветствие към участниците отправи и акад. Васил Сгурев, председател на ФНТС. Акцент в неговото изказване бе тезата, че по-голяма частот националното богатство трябва да се създава в България и, че в този контекст това Изложение и иновационната дейност на предприятията, са много важни за съвременната българска икономика. Той също посочи все по-голямата роля, която правителството отдава на иновациите.

           Костадин Манев, председател на Патентно ведомство, отправи приветствени думи към присъстващите и участниците в Изложението. Той подкрепи тезата на акад. Сгурев, че българското общество и българската държава ще бъдат силни, ако делът и приносът на иновациите в икономиката ни нарасне. Във взаимодействието между публичния и частния сектор е ключът към промяната на ниската българска заявителска активност по отношение на патентите за изобретения, която към момента е в рамките на 250 до 270 заявки за изобретения годишно. Костадин Манев окуражи Съюза на изобретателите в България и ФНТС, за това, че не губят кураж в стремежа им да срещнат творците и бизнеса, като същевременно изрази очакването си за по-активно участие от страна на университетските научно-изследователски центрове и колективи. „Сред тях със сигурност има такива, търсещи своите бизнес партньори, за да осъществят докрай продукта на своето творчеството и видят своите изобретения на пазара”, каза председателят на Патентно ведомство.

          Приветствие бе поднесено и от името на Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в което той отдава необходимото място на иновациите, като един от най-важните фактори, които ще модернизират икономиката и страната ни.

           В рамките на откриването на Изложението бяха представени два доклада – от доц. Теодора Георгиева, „Фондация приложни изследвания икомуникации” и Станимир Бързашки, консултант по интелектуална собственост и иновации.

           В следобедните часове днес ще се проведе Кръгла маса на тема „Иновационните клъстери – предизвикателства и възможности”.

           Изложението ще продължи три дни, като ще бъде закрито със семинар на Патентно ведомство за предстоящите изменения и допълнения в българското законодателство по индустриална собственост. 


10-11-2010