Второ национално изложение на изобретения и иновации

          Под мотото „Изобретения, водещи до иновации” днес в София, в Националния дом на техниката ще се проведе тридневно Национално изложение на изобретения и иновации. То се провежда за втори път.

              Организатори на събитието са Съюзът на изобретателите в България и Федерацията на научно-техническите съюзи. Изложението се осъществява със съдействието на Патентно ведомство на Република България, Селскостопанската академия, Центъра за развитие на интелектуалната собственост и технологичен трансфер /ЦРИСТТ/, „Станилов” ЕООД, Международната асоциация за развитие на иновациите”, Консорциум „Проектни анализи”, Фондация „Еврика” и Съюза на иноваторите в България. 

            В рамките на изложението, през третия ден ще се проведе семинар на Патентно ведомство, на който ще бъдат разяснени нови моменти от законодателството в областта на индустриалната собственост в България.