Открита беше 48-мата Асамблея на страните - членки на СОИС и съюзите, администрирани от нея

            В понеделник, 20 септември 2010 г., бе открита 48-мата серия от срещи на асамблеите и на други ръководни органи на страните - членки на СОИС и на съюзите, администрирани от организацията. В Асамблеята, която се провежда в Женева, Швейцария, от 20 до 29 септември 2010 г., участва делегация на Република България, чийто заместник-ръководител е председателят на Патентно ведомство Костадин Манев.

            За втора поредна година Генералната асамблея бе открита с двудневен Сегмент на високо равнище на министрите на тема "Иновации, растеж и развитие: ролята на интелектуалната собственост и националния опит на страните членки". Министерският сегмент позволява на висшите държавни служители да обменят опит, свързан с националните стратегии и приоритети в областта на интелектуалната собственост.
            В своите встъпителни речи, посланик Алберто Дюмон, председател на Генералната асамблея на СОИС и постоянен представител на Аржентина при службата на ООН и другите международни организации в Женева, и Генералният директор на СОИС Франсис Гъри подчертаха важността на ролята на интелектуалната собственост като фактор за създаването на различни култури и общества и стимулиране на иновациите, растежа и икономическото развитие.
            На Генералната асамблея страните - членки на СОИС ще разгледат редица въпроси, сред които:

1. Средносрочен стратегически план на СОИС за периода 2010-2015 г.
2. Преглед на процеса на бюджетиране, прилаган към проектите на Комитета по развитието и интелектуалната собственост
3. Доклад за изпълнение на Програмата за 2008-2009 г.
4. Политика по отношение на езиците, които използва СОИС
5. Доклад на Комитета за развитие и интелектуалната собственост
6. Доклад за работата на постоянния комитет по авторско право и сродните му права
7. Системата PCT
8. Мадридска система
9. Хагска система
10. Интернет домейн имена
11. Асамблея на Договора за патентно право /PLT/ и др.

За повече информация можете да посетите уеб страницата на СОИС.