Подготвен е проект на Наредба за разглеждане на спорове по ЗПРПМ
            Изготвен е проект на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Проектът е в етап на съгласувателна процедура, която се провежда съгласно изискванията на Устройствения правилник на МС и неговата администрация.
            Бележки и предложения по проекта могат да се изпращат на e-mail  адрес This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  до 31 август 2010 г.