Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети

          На 14 май 2010 г. в Лесотехническия университет – гр. София успешно приключи „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”. 

      На 17 и 18 май 2010 г. инициативата на Патентното ведомство ще продължи и в Химикотехнологическия и металургичен университет (ХТМУ) – гр. София.

         В ХТМУ ще се проведат и третите по ред за 2010 г. „Дни на марката и дизайна на Европейския съюз”. Те се организират в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство на Република България.

        През двата дни в ХТМУ всеки желаещ може да получи безплатни брошури, сборници и материали относно действащото национално и европейско законодателство в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, както и да се срещне с експерти от Патентно ведомство.