Нов Ценоразпис на услугите на Патентното ведомство

От 10 март 2010 г. е в сила новият нов Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република България.

За улеснение на клиентите са разработени и публикувани на сайта на Патентното ведомство и Указания за извършване на платени услуги, както и  бланките
 за заявяване на различните видове проучвания (в word формат), което позволява те да могат да се запазват и попълват на всеки компютър.