Достъп до информация
04 януари 2019
Годишен отчет за постъпилите в Патентно ведомство на Република България заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2018 г.
30 януари 2018
03 февруари 2016
Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2015 г.
03 февруари 2015
Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2014 г.

8 април 2014
На 2 април, програма Достъп до Информация, представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.
Проучването се провежда от 2006 г., като тази година в категория „Държавни институции, създадени със закон“ Патентно ведомство на Република България е с най-висок рейтинг и заема първото място с 45.3 точки. Целта на проучването е да се оцени как органите на държавна власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Проучването обхваща общо 535 административни структури на изпълнителната власт в цялата страна.
 
19 март 2014

Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2013 г.

05 юни 2013
Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2012 г.

Предоставянето на достъп до обществена информация се извършва по реда на Закона за достъп до обществената информация и Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Патентно ведомство на Република България (в процес на актуализация), утвърдени със Заповед №479А/06.12.2016г. на председателя на Патентно ведомство.
Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по утвърден образец - Заявление за достъп до обществена информация, в Регистратурата на Патентно ведомство, от понеделник до петък от 8.30 ч. до 17.00 ч., по пощата или по електронен път на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Патентно ведомство на Република България за сферата на дейност на Патентно ведомство на Република България


За контакти:

Ирина Николова
дирекция "Административно-информационно обслужване и международно сътрудничество"
старши експерт
тел: +359 2 9701 468
е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите '; document.write( '' ); document.write( addy_text29047 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Работно време
понеделник - петък
8.30 - 17.00 ч.

Устни заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат в Регистратурата на Патентно ведомство, на тел: +359 2 9701 304, за което се съставя констативен протокол.

Достъп до регистрите и досиетата на обектите на индустриална собственост се предоставя по реда на
Инструкцията за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриалната собственост.

Формуляри за достъп
Достъп до регистър
Достъп до досие
Устно заявление за достъп до обществена информация