Продължава успешното сътрудничество между ПВ и ЛТУ
            Днес, 02 декември 2009 г., г-жа Анка Червенкова, началник отдел „Спорове” в Патентното ведомство ще представи поредната лекция пред студенти, специализанти и преподаватели от Лесотехническия университет – София, по общи въпроси, свързани с обектите на индустриалната собственост и тяхната правна закрила.

            Обучението е в изпълнение на Договора за сътрудничество между Патентното ведомство и Лесотехническия университет – София, в областта на разпространението на знания и повишаване на осведомеността за индустриалната собственост в университетите, в рамките на Българската мрежа за индустриална собственост.