Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

           Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

           Писменият изпит ще се проведе в два дни, както следва:
-          на 18 декември 2009 г. (петък) – в областта на изобретенията и полезните модели;
-          на 21 декември 2009 г. (понеделник) – в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.
           Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
-          нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
-          документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.          

           В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.
           Крайният срок за подаване на молбите е 7 декември 2009 г.           
           Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса, както и за мястото и часа на провеждане на изпитите.

За допълнителна информация

Селин Алексиева
e-mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
тел
.: 9701 345
Радостина Халачева
e-mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
тел.: 9701 309