Днес беше открито първото Национално изложение за изобретения и иновации БулИнвент’09

            Акад. Васил Сгурев, председател на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС), и Людмил Димитров, главен секретар на Патентно ведомство, откриха днес, 11 ноември, в Националния дом на техниката в сградата на ФНТС в София, първото Национално изложение за изобретения и иновации БулИнвент’09.

            В приветствието си по повод откриването акад. Васил Сгурев изрази задоволството си, че неговата организация е домакин на изложението, пожела на добър час на изобретателите и още веднъж изтъкна успешното дългогодишно сътрудничество между организаторите на проявата.
            В словото си повод откриването на изложението главният секретар на Патентно ведомство Людмил Димитров пожела успех да това първо по рода си национално изложение и изрази надежда, че то ще съдейства за установяването на полезни контакти между производители, научни работници, предприемачи, изобретатели, търговци и патентни специалисти, насочили усилията си към дейност, основаваща се на иновациите и прилагането на индустриалната собственост. Той изказа уверенията си, че Патентно ведомство ще продължи да работи за насърчаване на иновациите, предприемчивостта и научния потенциал с цел повишаване на конкурентоспособността и подобряване на бизнес средата, като предприема всички необходими действия, благоприятстващи развитието на национална икономика, базирана на знанието, и оптимизирането на системата „наука-технологии-иновации”.
            Марио Христов от Съюза на изобретателите в България определи интелектуалната собственост като „валутата на века”. Той подчерта, че в крайна сметка пазарът е „точният съдник за полезността на едно изобретение за хората”, като същевременно изрази надежда, че изложението ще се превърне в традиционно и ще бъде състезание за изобретателите, ще привлече вниманието на предприемачите и ще възпитава българите в дух на иновативност. В заключение Марио Христов посочи, че изложението се посвещава на българските изобретателите, а също и на обявяването на 2009 г. от Европейския съюз за година на творчеството и иновациите.
             img_1999img_1997            Двадесет български изложители представят свои изобретения и нововъведения в областта на човешките потребности, химията, машиностроенето, строителството, медицината и други.
  img_1986
img_1995