СИБ организира Национално изложение за изобретения и иновации БулИнвент’09
        На 11 ноември 2009 г., в 11.30 ч., в Националния дом на техниката (НДТ) в София, Костадин Манев, председател на Патентно ведомство на Република България, и акад. Васил Сгурев, председател на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС), ще открият официално Националното изложение за изобретения и иновации БулИнвент’09, организирано от Съюза на изобретателите в България (СИБ), със съдействието на ФНТС, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), Патентното ведомство и Фондация "Приложни изследвания и комуникации". Изложението е посветено на обявяването на 2009 г. от Европейския съюз за година на творчеството и иновациите.
        По време на 3-те дни на изложението 20 български изложители ще представят най-новите си изобретения и нововъведения в областта на човешките потребности, химията, машиностроенето, строителството, медицината (борбата с рака) и други като: лопатков двигател, екобордюр, консервиране на млечнокисели продукти, подводна шейна, полусферични жилища, филтрираща тоалетна седалка, крило за самолет и т.н.
        Събитието има за цел да предостави възможност за излагане на изобретения на членовете на СИБ, да подкрепи независимите изобретатели у нас, да привлече вниманието на медиите към изобретателството, да повиши интересът към иновациите от страна на българския бизнес, както и да се установят полезни контакти между производители, научни работници, предприемачи, изобретатели търговци и патентни специалисти, насочили усилията си към дейност, основаваща се на иновациите и прилагането на системата за индустриална собственост.
        Изложението ще продължи от 11.30 ч. на 11 ноември до 16.00 ч. на 13 ноември 2009 г.

Място на провеждане: София, Национален дом на техниката, ул. „Г.С.Раковски” № 108, ІІ-ри етаж, зала № 1
Работно време на изложбата: от 10.00 до 18.00 часа Покана за участие от Съюза на българските изобретатели
Покана