Кръгла маса по въпросите на патентоването в областта на фармацията

        Посещението на експерти от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) продължи днес, 04 ноември 2009 г., с кръгла маса, която се проведе в Патентното ведомство, с участието на български фирми от областта на фармацията. В срещата взеха участие специалисти от фирмите „Софарма АД”, „Актавис АД”, „Медика АД” и „БУЛБИО ЕООД”.

        Кръглата маса протече в две части, като в първата лекторите от ЕПВ се спряха на различни аспекти на патентоването на изобретения в областта на органичната химия и фармацията, включително правната рамка, проучванията и експертизата на заявките, решаването на спорове.
        Милена Лонати, главен директор в ЕПВ, представи резултатите от проучване на ЕК относно динамиката на патентоването във фармацевтичния сектор.
        В презентацията си Анна-Мария Вила, патентен експерт от ЕПВ, се спря на подхода на ЕПВ при осъществяване на контрола при експертизата на заявките, който да гарантира високо качество на крайния резултат.
        Срещата продължи с оживена дискусия по въпроси, поставени от участниците, свързани с дейността им, с патентоването в областта на органичната химия и фармацията, процедурите и др. Разгледани бяха и конкретни казуси от практиката на българските фирми и ЕПВ.
        Кръглата маса беше закрита от Волфрам Фьорстер, главен директор в ЕПВ, и председателя на Патентното ведомство Костадин Манев, които подчертаха значението на тази първа по рода си, състояла се в България среща между патентни експерти от двете ведомства, с участието и на представители на индустрията, и изразиха надежда, че с нея успешно е поставено едно добро начало на нов проект в рамките на сътрудничеството между двете институции.
 
img_1979img_1967