Все още е в сила старият Ценоразпис на предоставяните от ПВ услуги
            Във връзка с публикуваната на 02 юли 2009 г. информация относно утвърдените Номенкратура и Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността, Патентното ведомство съобщава на своите клиенти, че двата документа ще влязат в сила след подписването на заповед на председателя за това.
            До този момент услугите ще се заплащат по цените, определени в действащия Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство.