В София ще се проведе седмият Световен симпозиум за географските означения
            На 10 и 11 юни 2009 г. в София, хотел „Шератон”, ще се проведе седмият Световен симпозиум за географските означения, организиран съвместно от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Патентното ведомство на Република България.
            Международният форум за географските означения се провежда на всеки две години. До сега са се състояли общо шест подобни симпозиума, на първия от които страна - домакин е била Унгария (1997 г.). Следват Южна Африка (1999 г.), Уругвай (2001 г.), САЩ (2003 г.), Италия (2005 г.) и Китай (2007 г.).
            Очаква се в симпозиума да вземат участие над 200 представители на СОИС, Патентното ведомство на Република България, делегати на национални ведомства, включително делегати на страни - членки на СОИС, сдружения на производители в различни области на индустрията, представители на академичните среди от цял свят, правителствени и неправителствени организации.
            На симпозиума ще бъдат изнесени лекции от представители на СОИС,   Европейската комисия и Световната търговска организация, както и от представители на различни научни звена и национални ведомства, като тези на САЩ, Бразилия, България, Унгария, Китай, Италия, Индонезия и др.
            Специален гост на събитието ще бъде новоизбраният генерален директор на СОИС д-р Франсис Гъри. Това ще бъде първото посещение на г-н Гъри в нашата страна и първо международно мероприятие на СОИС от този ранг през неговия мандат.
            Основна цел на симпозиума е по-доброто запознаване със системата за закрила на обектите на индустриална собственост, в частност на географските означения, с нейната същност, предимства и начин на функциониране; повишаване културата на българското предприемачество в областта на закрилата на географските означения; местните производители и ползватели на регистрирани географски означения активно да популяризират своите продукти пред широка международна аудитория; трайно представяне на страната ни като държава с определени географски характеристики и съхранени специфични знания и умения в конкретни области на местното производство, което я превръща в благоприятно място за развитие на селското стопанство и производството на продукти с високо качество; представяне на богатото историческо и културно наследство на България.
            Желаещите да вземат участие в симпозиума могат да изпратят формуляр за регистрация до Патентното ведомство на електронни адреси: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   и This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   или по факс на номер (02) 873 51 82, както да получат допълнителна информация на телефони: (02)  9701 345 и (02)  9701 314.

Краен срок за регистрация: 29 май 2009 г.
Програма