В Бургас се провежда четвъртата "Седмицата на ПВ и закрилата на ИС в българските университети"

            На 13 и 14 април, в университета „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, се провежда четвъртата "Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети". Събитието се посвещава и на предстоящия на Световен ден на интелектуалната собственост - 26 април.

            Програмата вече традиционно включва различни форми на популяризиране на индустриалната собственост и нейната закрила – ден на марката и дизайна на Общността, презентации и кръгла маса за ползите от правната закрила на марката и дизайна на Общността, както и за основните понятия за обектите на индустриалната собственост и пътя на изобретението – от създаването до реализацията му.

            В рамките на Седмицата са организирани изложбени щандове, посветени на марката и дизайна на Общността, с он-лайн демонстрации на базите данни на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар - OHIM, и рекламни материали и брошури, на Патентно ведомство и предоставяните от него услуги за обществеността, включително он-лайн демонстрации на предоставения публичен достъп до информация за публикуваните заявки и издадените защитни документи за национални марки и дизайни, както и други безплатни бази данни за различни обекти на индустриалната собственост и информационни материали.
            На разположение на посетителите ще бъде и щанд на информационния център за индустриална собственост – IP Point на университета „Проф. д-р Асен Златаров”, на който ще бъде представена дейността на центъра.