Стартира услугата Help Desk - марка и дизайн на Общността

            На 05.03.2009 г., в изпълнение на договора за Техническо сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /OHIM/, стартира виртуалната услуга Help Desk.
            Целта й е да спомогне за разширяване на познанията за възможностите, които предлага системата на марката и дизайна на Общността, както и да се дадат отговори на конкретни въпроси, които интересуват потенциалните й потребители.
            Повече информация за Help Desk можете да намерите на страницата на Ведомството в директория „Текущи проекти”, „ “Марка и дизайн на ЕО”.