Кръгла маса „Закрила на географските означения като обекти на ИС на предприятията”

            Днес, 5 март 2009 г., в гр. Казанлък, се проведе кръгла маса с производителите на розово масло на тема „Закрила на географските означения като обекти на индустриална собственост на предприятията”.

            Срещата беше открита от ръководителите на институциите, организирали това събитие: председателя на Патентното ведомство Костадин Манев, председателя на Общинския съвет Васил Самарски и изпълнителния директор на Българската национална асоциация за етерични масла Николина Узунова.
            В кръглата маса взеха участие фирми от региона, сред които Институт по розата - гр. Казанлък, „Българска роза Севтополис”, Томи Шоу Козметикс, ЕТ „Зорница”, „Розабул - Пловдив”, „Гама 2003”, „МАЯ-ДИ” ЕООД, „ИНА” ЕООД, „Веселино” ЕООД, „Дит - Комерс” ООД, „Роза Етерна” ООД, „Натурал Ароматик” и др.
            След направените кратки презентации от експерти на Патентното ведомство, участниците в кръглата маса проведоха оживена дискусия по въпроси, свързани с регистрацията на географски означения по национален ред, както и за тяхната закрила по международен ред и съгласно действащото европейско законодателство.