Проверки на ПВ във връзка с борбата с фалшификациите на ИС
         В изпълнение на ангажимента от страна на Патентно ведомство на Република България за борба с фалшификациите в областта на индустриалната собственост, на 12 и 13.02.2009 г. служители на Ведомството, съвместно със служители на  Комисията за защита на потребителите, извършиха проверки на търговски обекти, находящи се на територията на град София. В резултат на проверките на нарушителите бяха съставени 3 акта за административно нарушение по смисъла на чл. 81, ал.1 от ЗМГО, по марки „PUMA”,”ADIDAS”, „LACOSTE” и  „NIKE”, а стоките - предмет на нарушението, бяха иззети с протоколи към актовете. Работата по случая продължава.