Дни на марката и дизайна на Общността в УХТ - Пловдив
         На 16 И 17 февруари 2009 г. в Университета по хранителни технологии /УХТ/ - Пловдив се проведоха дни, посветени на марката и дизайна на Общността. Проявата се организира от българското Патентно ведомство (ПВ) в сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и с любезното домакинство на УХТ.
         Целта на мероприятието бе да се популяризира сред академичните среди от Пловдив системата за закрила на обектите на индустриална собственост и най-вече системата за закрила на марка и дизайн на Общността, както и повишаване информираността на преподавателите и студентите по актуалните за тази тематика проблеми.
         Дните на марката и дизайна започнаха със среща на ръководствата на ПВ и УХТ. От страна на ПВ участие в срещата взеха председателят на Ведомството, г-н Костадин Манев, главният секретар, г-н Людмил Димитров, директорът на дирекция „МГО”, г-жа Добринка Добрева, и експерти от Ведомството.
         УХТ беше представен от академичното ръководство в лицето на ректора, проф. д-р инж. Георги Вълчев, заместник-ректорите, проф. д-р инж. Георги Сомов, проф. д-р инж. Костадин Василев, проф. д-р инж. Желязко Симов и деканите на факултети доц. д-р инж. Йорданка Алексиева, доц. д-р инж. Калинчо Иванов и доц. д-р инж. Минчо Минчев.
         В разговора бяха изтъкнати удовлетворението на ПВ от готовността на УХТ за сътрудничество между двете институции и желанието на УХТ за по-широко застъпване на патентното дело в работата на университета. Във връзка с това председателят на ПВ отправи покана към ректора, проф. Вълчев, за участие в Международния симпозиум за географските означения, който ще се проведе в София през юни 2009 г.
         По-късно се проведе дискусия между преподаватели, студенти и експерти от Ведомството относно ползите от правната закрила на марката и дизайна с акцент върху закрилата на марка на Общността.
         През двата дни в УХТ Патентното ведомство организира щанд, на който бяха предоставени безплатни печатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Общността и популяризиращи дейността на Ведомството.

picture_003picture_042