Проектът на ЗИД на ЗМГО ще бъде внесен за разглеждане от МС
            На 21.01.09 г. Патентното ведомство представи на МОН проект на ЗИД на ЗМГО.
            Законопроектът ще бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерски съвет от вицепремиера г-н Даниел Вълчев, което ще се проведе на 19.02.09 г.